Германия - Urea - import quantity

770 576 (тонн) в 2017